10:43 +07 Thứ bảy, 08/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » MẪU VĂN BẢN ĐẤU GIÁ » Hợp đồng mua bán TS ĐG

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Thứ tư - 12/10/2011 04:23
Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá do công ty soạn theo mẫu chung quy định tại Thông tư só 23/2010/TT-BTP hướng dẫn thi hành nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Ninh....., ngày.......tháng........năm.........

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Số: ...................

 

Tên người bán đấu giá: Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc

Địa chỉ: số 351 đường Nguyễn Vao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Họ, tên người điều hành cuộc bán đấu giá:.....................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................….....

Họ, tên đấu giá viên: .......................................................................................

Họ, tên người có tài sản bán đấu giá ...............................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Họ, tên người mua được tài sản.......................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Thời gian bán đấu giá:.......................................................................................

Địa điểm bán đấu giá:.......................................................................................

Tài sản bán đấu giá (có bản liệt kê, mô tả chi tiết kèm theo, nếu có)

 ................................

.............

.............

Giá khởi điểm của tài sản: ...............................................................................

Giá bán tài sản: ................................................................................................

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: .............................................................

Phương thức thanh toán tiền mua tài sản: .......................................................

Địa điểm thanh toán tiền mua tài sản: .............................................................

Thời hạn giao tài sản: ....................................................................................

Địa điểm giao tài sản: ......................................................................................

Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ của các bên:

.............

.............

.............

Hợp đồng này được lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Người bán đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá, người có tài sản bán đấu giá và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu tài sản, mỗi nơi giữ một bản.

 

Đấu giá viên

Người mua được tài sản

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ, tên)

Chứng nhận của Phòng Công chứng (nếu tài sản bán đấu giá là bất động sản):

Chứng nhận Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được ký kết vào hồi......... giờ ngày ........tháng..........năm.........tại............; các bên ký kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; chữ ký của các bên trong Hợp đồng là đúng; nội dung thoả thuận của các bên phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

 

 

Công chứng viên

 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN