05:45 +07 Thứ sáu, 04/12/2020

Trang nhất » Tin Tức » MẪU VĂN BẢN ĐẤU GIÁ

Quy chế đấu giá QSD đất tại Dự án khu nhà ở xã Song Hồ, Thuận Thành

Quy chế đấu giá QSD đất tại Dự án khu nhà ở xã Song Hồ, Thuận Thành

Căn cứ Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06.12.2010 của Bộ Tư pháp qui định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23.7.2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Quyết định số 153/2011/QĐ-UBND ngày 14.12.2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ vào Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc qui định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất số 68/2012/HĐBĐG-TT ngày 26 tháng 9 năm 2012 giữa Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Thành và Công ty Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc; Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc xây dựng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Song Hồ, huyện Thuận Thành với các điều, khoản cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền

Kết thúc toàn bộ phiên đấu giá, công ty và người có tài sản ủy quyền sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền theo mẫu sau:

Danh sách khách hàng tham gia đấu giá và danh sách trả giá

Danh sách khách hàng tham gia đấu giá và danh sách trả giá

Mẫu danh sách khách hàng tham gia đấu giá và danh sách khách hàng trả giá cho từng phiên đấu giá

Mẫu thông báo kết quả đấu giá

Mẫu thông báo kết quả đấu giá

Công ty sẽ thông báo toàn bộ kết quả việc bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng ủy quyền cho người có tài sản ủy quyền bán đấu giá như sau:

Mẫu Biên bản đối chiếu kết quả đấu giá

Mẫu Biên bản đối chiếu kết quả đấu giá

Sau khi việc đấu giá thành công, công ty và người có tài sản ủy quyền sẽ lập Biên bản xác nhận kết quả đấu giá, các khoản phí, chi phí đấu giá làm căn cứ thanh toán giữa hai bên

Mẫu Kế hoạch tổ chức phiên đấu giá

Mẫu Kế hoạch tổ chức phiên đấu giá

Sau khi ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, công ty xây dựng Kế hoạch tổ chức bán đấu giá chi tiết về tiến độ thời gian và những công việc công ty sẽ thực hiện, bảo đảm việc tổ chức bán đấu giá tài sản đạt hiệu quả cao nhất

Mẫu Biên bản niêm yết

Mẫu Biên bản niêm yết

Biên bản niêm yết là tài liệu pháp lý quan trọng xác nhận rằng công ty đã niêm yết công khai thông báo đấu giá có sự chứng kiến của người có trách nhiệm để bảo đảm rằng thông báo đấu giá tài sản đã được thông tinddaayf đủ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan

Mẫu Thông báo đấu giá

Mẫu Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá là mẫu văn bản do công ty soạn thảo để thông tin cho khách hàng, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá do công ty soạn theo mẫu chung quy định tại Thông tư só 23/2010/TT-BTP hướng dẫn thi hành nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Mẫu Biên bản bán đấu giá tài sản

Mẫu Biên bản bán đấu giá tài sản

Mẫu Biên bản bán đấu giá tài sản do công ty soạn theo mẫu chung quy định tại Thông tư só 23/2010/TT-BTP hướng dẫn thi hành nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Mẫu Hợp đồng ủy quyền

Mẫu Hợp đồng ủy quyền

Mẫu Hợp đồng ủy quyền do công ty soạn theo mẫu chung quy định tại Thông tư só 23/2010/TT-BTP hướng dẫn thi hành nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Mẫu biên bản niêm yết Thông báo đấu giá

Mẫu biên bản niêm yết Thông báo đấu giá

Ngoài việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Thông báo đấu giá còn được gửi cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

Mẫu Đơn đăng ký bán đấu giá

Mẫu Đơn đăng ký bán đấu giá

Khi nhận đươc thông tin cơ quan, tổ chức mời tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá, Công ty gửi Đơn đăng ký bán đấu giá theo mẫu này

Quy chế bán đấu giá của công ty

Quy chế bán đấu giá của công ty

Căn cứ Bộ luật dân sự; căn cứ Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP về việc bán đấu giá tài sản, Công ty xây dựng Quy chế bán đấu giá áp dụng chung cho việc mua, bán tài sản đấu giá tại Công ty.

mẫu Biên bản bán đấu giá

mẫu Biên bản bán đấu giá

Biên bản bán đấu giá là văn bản được lập sau khi kết thúc phiên đấu giá. Là căn cứ pháp lý quan trọng để công ty ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng giá

Mẫu giấy biên nhận

Mẫu giấy biên nhận

Đây là mẫu giấy biên nhận Công ty cổ phần đấu giá kinh Bắc gửi quý khách hàng sau khi nhận bàn giao tài sản để bán đấu giá, kèm theo tài liệu xác lập quyền sở hữu hay quyền sử dụng, quyền quản lý hợp pháp đối với tài sản đó

 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN