06:11 +07 Thứ ba, 04/08/2020

Trang nhất » Tin Tức » MẪU VĂN BẢN ĐẤU GIÁ

Mẫu Hợp đồng ủy quyền

Thứ tư - 12/10/2011 04:12
Mẫu Hợp đồng ủy quyền

Mẫu Hợp đồng ủy quyền

Mẫu Hợp đồng ủy quyền do công ty soạn theo mẫu chung quy định tại Thông tư só 23/2010/TT-BTP hướng dẫn thi hành nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: ........

Hôm nay ngày: ...........tháng...........năm...........

Chúng tôi gồm có:

1. Bên uỷ quyền bán đấu giá (gọi tắt là bên A)

Họ tên: ......................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:.................ngày cấp.............. nơi cấp:.............

Số điện thoại (nếu có): .................................................................................

Số tài khoản (nếu có): ...................................................................................

2. Bên được uỷ quyền bán đấu giá tài sản (gọi tắt là bên B)

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc:

Địa chỉ trụ sở chính tại số 351 đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Email: dkb@daugiakinhbac.com

Số điện thoại: Điện thoại: (0241) 3512288 - 3600195 - 3600009.

Số tài khoản: Tài khoản số: 000273044, Mở tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Bắc Ninh.

Đại diện là Ông Nguyễn Văn Thăng

Chức vụ: Giám đốc.

Hai bên đã nhất trí thoả thuận như sau:

Điều 1. Tài sản bán đấu giá

1. Bên A giao cho bên B thực hiện việc bán đấu giá tài sản là (có Bản liệt kê chi tiết kèm theo, nếu có):

...........

...........

...........

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản (ghi cụ thể nguồn gốc, liệt kê đầy đủ giấy tờ, tình trạng pháp lý của tài sản):

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:........................................

Điều 3. Thời hạn, hình thức và địa điểm bán đấu giá tài sản:

1. Thời hạn tổ chức bán đấu giá:....................................................................

2. Hình thức bán đấu giá:...............................................................................

3. Địa điểm bán đấu giá:.................................................................................

Điều 4.Thời hạn, phương thức, địa điểm giao tài sản để bán đấu giá:

.............

.............

Điều 5. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền bán tài sản trong trường hợp bán đấu giá thành: ...........................................................

Điều 6. Chi phí bán đấu giá và phí dịch vụ:.................................................

Điều 7. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản:

1. Thời hạn giao tài sản: .................................................................................

2. Địa điểm giao tài sản: .............................................................................

3. Phương thức giao tài sản: ..........................................................................

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1.Bên A có nghĩa vụ:

- Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để bên được uỷ quyền thực hiện việc bán đấu giá tài sản;

- Chịu trách nhiệm thực hiện các cam kết trong phạm vi uỷ quyền;

- Trả chi phí bán đấu giá tài sản và các khoản phí dịch vụ khác (nếu có);

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

2. Bên A có quyền:

- Yêu cầu bên B thông báo kịp thời đầy đủ các thông tin về việc thực hiện các công việc đã uỷ quyền;

- Yêu cầu bên B thanh toán tiền bán tài sản hoặc trả lại tài sản không bán được cho bên uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

- Được bồi thường thiệt hại nếu bên được uỷ quyền vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

3. Bên B có nghĩa vụ:

- Thực hiện công việc được uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;

- Bảo quản, giữ gìn tài sản và tài liệu được giao theo thoả thuận để thực hiện việc uỷ quyền;

- Thanh toán tiền bán tài sản theo thoả thuận;

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

4. Bên B có quyền:

- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc uỷ quyền.

- Được thanh toán chi phí bán đấu giá và các khoản phí dịch vụ khác;

- Được bồi thường thiệt hại nếu bên uỷ quyền vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

.............

...........................

.............

Điều 10. Trường hợp bất khả kháng

Điều 11. Các thoả thuận khác

.............

.............

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết đến ngày hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

2. Mọi bổ sung, thay đổi nội dung hợp đồng này phải thực hiện bằng văn bản do hai bên cùng ký.

3. Việc thanh lý hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký.

Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện đúng những nội dung trên và tài sản được uỷ quyền bán đấu giá không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Hợp đồng được lập thành.......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ........bản.

 

 

Bắc Ninh, ngày.......tháng......năm......

Bên uỷ quyền

Bên được uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu, nếu có)

(ký tên, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐEM BÁN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản

số....ngày......tháng........năm.........)

 

 

Số TT

Tên tài sản BĐG

Số lượng

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Nhãn mác, Kiểu dáng

Số đăng ký

Chất lượng còn lại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bên uỷ quyền

Bên được uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu, nếu có)

(ký tên, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Tác giả bài viết: Công ty CPĐG Kinh Bắc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN