23:12 +07 Thứ năm, 28/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » MẪU VĂN BẢN ĐẤU GIÁ

Quy chế đấu giá QSD đất tại Dự án khu nhà ở xã Song Hồ, Thuận Thành

Thứ tư - 10/10/2012 10:15
Quy chế đấu giá QSD đất tại Dự án khu nhà ở xã Song Hồ, Thuận Thành

Quy chế đấu giá QSD đất tại Dự án khu nhà ở xã Song Hồ, Thuận Thành

Căn cứ Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06.12.2010 của Bộ Tư pháp qui định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23.7.2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Quyết định số 153/2011/QĐ-UBND ngày 14.12.2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ vào Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc qui định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất số 68/2012/HĐBĐG-TT ngày 26 tháng 9 năm 2012 giữa Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Thành và Công ty Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc; Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc xây dựng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Song Hồ, huyện Thuận Thành với các điều, khoản cụ thể như sau:
Điều 1. Khái niệm đấu giá quyền sử dụng đất:
Đấu giá quyền sử dụng đất là việc xác định giá đất để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai bằng hình thức đấu giá công khai.
Điều 2. Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:
Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở đều được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 3. Điều kiện mua hồ sơ và tham gia đấu giá một lô đất:
1. Đối với mỗi lô đất đấu giá: Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.
2. Thực hiện đầy đủ các quy định tại điều 6 của quy chế đấu giá này, người tham gia đấu giá có quyền tham gia tối đa 27 lần, mỗi lần cho một lô đất. Khi đến phiên đấu giá phải mang theo phiếu thu tiền đặt trước, phiếu thu phí tham gia đấu giá và chứng minh thư nhân dân.
3. Trường hợp ủy quyền: Người được uỷ quyền đấu giá phải mang theo phiếu thu tiền đặt trước, chứng minh thư nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền;  giấy ủy quyền theo mẫu của công ty và có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
Điều 4. Những người không được tham gia đấu giá:
1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
2. Người làm việc trong Tổ chức bán đấu giá và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột của người đó; người trực tiếp ký hợp đồng ủy quyền thuê Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 5. Tài sản bán đấu giá:
Tổng số 27 lô đất (theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.
Điều 6. Phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước (tiền đặt cọc):
1. Phí tham gia đấu giá là khoản tiền người tham gia đấu giá phải nộp thông qua hình thức mua hồ sơ đấu giá. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Mỗi hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được nhận một Phiếu đấu giá do công ty phát hành có giá trị cho một lần đấu giá. Khách hàng sẽ nhận Phiếu đấu giá tại phiên đấu giá sau khi xuất trình chứng minh thư và phiếu thu phí tham gia đấu giá (công ty sẽ đối chiếu với danh sách khách hàng đã nộp Đơn đăng ký đấu giá để kiểm tra tại phiên đấu giá trước khi phát Phiếu đấu giá). Việc đăng ký đấu giá lô đất nào do Khách hàng quyết định và ghi vào Phiếu đấu giá ngay tại phiên đấu giá theo hướng dẫn của nhân viên công ty.
2. Tiền đặt trước (tiền đặt cọc) là khoản tiền phải nộp cho Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc (được tính khoảng 15% giá trị bình quân các lô đất theo giá khởi điểm). Công ty sẽ làm tròn số và thông tin cho khách hàng khi thu tiền đặt trước sau khi thống nhất với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận thành. Các khách hàng nộp tiền đặt trước một lần, bằng nhau, không phân biệt mua nhiều hay ít hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Nếu trúng đấu giá thì số tiền đặt trước được đối trừ khi khách hàng nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của Chi Cục thuế Thuận Thành; nếu không trúng đấu giá thì được chuyển thành tiền đặt trước cho lần đấu giá tiếp theo (đối với khách hàng còn phiếu đấu giá và quyết định tham gia đấu giá tiếp). Khách hàng không trúng giá và không tham gia đấu giá tiếp thì tiền đặt trước sẽ được hoàn lại. Khi nhận lại tiền đặt trước, công ty sẽ thu lại phiếu đấu giá còn lại của Khách hàng (nếu có).
Điều 7. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia đấu giá:
1. Quyền của người tham gia đấu giá:
* Được tham gia đấu giá khi thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định tại mục 3 điều này.
* Được hoàn trả tiền đặt trước trong các trường hợp sau:
- Những người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc hoặc chậm nhất 02 ngày làm việc.
- Những người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trước thời hạn chốt Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- Trường hợp một lô đất chỉ có một người tham gia đấu giá: Lô đất có ít hơn hai người đăng ký hoặc trường hợp có nhiều người đăng ký nhưng tại thời điểm đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá thì không thể tổ chức phiên đấu giá. Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc lập biên bản về việc không có khách hàng tham gia đấu giá và thông báo cho Đơn vị uỷ quyền là  Phòng Tài chính –Kế hoạch huyện Thuận Thành biết để xử lý. Người duy nhất đến để tham gia đấu giá trong trường hợp này được hoàn trả khoản tiền đặt trước.
* Không được hoàn trả lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:
- Người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không tham gia đấu giá mà không có đơn hoặc không xuất trình cho Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc bất kỳ văn bản nào để chứng minh việc bất khả kháng không tham gia đấu giá được.
- Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm mà Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc đưa ra.
- Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất.
- Người trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả.
- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước hoặc thực hiện không đầy đủ theo thời gian thông báo của Chi cục thuế Thuận Thành và theo quy định của pháp luật đất đai.
2. Nghĩa vụ:
Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước theo các đợt qui định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Trách nhiệm:
- Thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá theo thông báo của Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc.
- Nộp phí tham gia đấu giá theo quy định.
- Nộp khoản tiền đặt trước cho Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc.
- Đến địa điểm đấu giá đúng thời gian quy định, nếu chậm 07 phút kể từ khi cán bộ Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc điểm danh xong số người đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó thì coi như người đó bỏ không đấu giá lô đất đó. Trường hợp người đăng ký có lý do bất khả kháng không thể đến tham gia phiên đấu giá thì người đăng ký đó phải thông báo ngay cho Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc biết để xử lý theo quy định.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc.
 Điều 8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín
1. Người điều hành cuộc bán đấu giá đưa ra thông tin về lô đất đấu giá (vị trí, diện tích và giá khởi điểm trên 1m2) và tuyên bố bắt đầu cuộc bán đấu giá.
2. Người tham gia đấu giá trả giá bằng cách ghi giá vào phiếu đấu giá do công ty phát hành (bằng số và bằng chữ), người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ hai người trở lên có cùng mức giá trả cao nhất thì tổ chức đấu giá tiếp giữa những người đó để xác định người trúng giá. Nếu bỏ phiếu lần hai mà vẫn có hai người trở lên có mức giá trả bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá trong số những người trả giá cao nhất đó.
3. Các khách hàng không trúng đấu giá nếu có nhu cầu đấu giá lô đất khác và đã nộp phí tham gia đấu giá lô đất tiếp theo (khách hàng còn phiếu đấu giá) thì tiếp tục tham gia đấu giá cho lô đất tiếp theo. Tiền đặt trước của lô đất không trúng giá sẽ dược chuyển thành tiền đặt trước cho lô đất dấu giá tiếp theo.
4. Người trúng giá nếu muốn đấu giá tiếp thì phải nộp tiền đặt trước và đã nộp phí đấu giá lô đất tiếp theo (còn Phiếu đấu giá).
Rút lại giá đã trả:
- Tại cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố người mua được lô đất thì cuộc bán đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như  không thành.
- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc.
Trường hợp khách hàng từ chối nhận quyền sử dụng đất:
 - Tại cuộc bán đấu giá, khi Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đã công bố người trúng đấu giá lô đất mà người này từ chối nhận quyền sử dụng đất thì lô đất được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối nhận quyền sử dụng đất.
- Trường hợp từ chối nêu trên mà có từ hai người trở lên trả giá liền kề bằng nhau, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối, thì lô đất được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được lô đất bán đấu giá.
- Trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý nhận quyền sử dụng đất thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.
- Khoản tiền đặt trước của người được Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc công bố trúng giá nhưng từ chối mua bị tịch thu sung ngân sách nhà nước.
Điều 9. Phê duyệt kết quả đấu giá:
Căn cứ vào kết quả trúng đấu giá do Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổng hợp, chuyển hồ sơ đấu giá đến phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thuận Thành báo cáo, trình UBND huyện Thuận Thành ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Thời hạn và phương thức nộp tiền trúng đấu giá:
1. Thời hạn nộp tiền: Người trúng đấu giá nộp tiền theo 02 đợt:
- Đợt 1: 90% giá trị lô đất theo giá trúng đấu giá ngay sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá;
- Đợt 2: 10% giá trị lô đất theo giá trúng đấu giá và các loại thuế, phí sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Phương thức nộp tiền trúng đấu giá:
Chi cục thuế huyện Thuận Thành có trách nhiệm ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản nộp khác quy định của pháp luật gửi đến người trúng đấu giá chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá. Trong thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo Điều 10 của Quy chế này, người trúng đấu giá chưa nhận được thông báo của cơ quan Thuế thì có trách nhiệm trực tiếp đến cơ quan Thuế huyện Thuận Thành để nhận thông báo nộp tiền và làm các thủ tục nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.
Điều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá:
1. Quyền lợi: Được Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 12 của Quy chế này.
2. Trách nhiệm: Thực hiện đúng các cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 12. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người trúng đấu giá:
Sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước, Người trúng đấu giá xuất trình chứng từ nộp tiền sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Thành. Trong thời gian 30 ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm làm thủ tục giao đất cho Người trúng đấu giá và hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận, được quản lý sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Xử lý trường hợp đặc biệt:
1. Cuộc bán đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai người đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo thời hạn và thủ tục quy định của Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc đối với một lô đất.
2. Trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc bán đấu giá thì Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc không tiến hành đấu giá lô đất đó.
Điều 14. Quy định khác:
1. Tại cuộc đấu giá chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới có quyền trả giá.
2. Trong Phòng đấu giá, Người tham gia đấu giá không được trao đổi với cá nhân khác; không sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác kể từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc bán đấu giá. Không vi phạm Nội quy cuộc đấu giá.
Điều 15. Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất không thành:
Đối với những lô đất không có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc bán đấu giá không thành, Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc sẽ báo cáo UBND huyện Thuận Thành xem xét đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp để tổ chức bán đấu giá lại.
Điều 16. Văn bản, hồ sơ bán đấu giá:
1. Đấu giá viên ghi rõ kết quả bán đấu giá vào Sổ đăng ký bán đấu giá và lập văn bản bán đấu giá ngay tại cuộc bán đấu giá.
2. Sau khi Biên bản bán đấu giá được thiết lập mà Người trúng đấu giá từ chối nhận quyền sử dụng đất nếu được chấp thuận thì người trúng đấu giá phải bồi thường các khoản chi phí liên quan đến việc bán đấu giá. Người từ chối quyền sử dụng đất sẽ bị tịch thu tiền đặt trước và sung vào ngân sách nhà nước.
3. Biên bản bán đấu giá là căn cứ để Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổng hợp kết quả bán đấu giá báo cáo cơ quan ủy quyền bán đấu giá.
Điều 17. Xử lý vi phạm trong quá trình đấu giá:
1. Cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định trong văn bản này và các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá gây thiệt hại cho Nhà nước thì tùy theo mức độ tính chất vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân tham gia đấu giá nếu vi phạm Quy chế, Nội quy đấu giá thì bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vi phạm Quy chế, Nội quy đấu giá và các hành vi vi phạm qui định tại khoản 1,2 và 3 điều 30, Nghị định 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp, cụ thể:
2.1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi gian lận về điều kiện tham gia đấu giá tài sản, đồng thời không được tham gia đấu giá tiếp.
2.2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá.
2.3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Hủy bỏ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với hành vi quy định tại khoản 2.1 và 2.2 điều này.
Điều 18. Thẩm quyền xử phạt:
1. Thanh tra huyện Thuận Thành chủ trì phối hợp với Công an, phòng Tư pháp huyện Thuận Thành lập biên bản xử phạt vi phạm đối với cá nhân có hành vi vi phạm.
2. Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành có thẩm quyền quyết định xử phạt với các hành vi vi phạm trên (tại mục 2, điều 45, Nghị định 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tư pháp).
Điều 19. Giải quyết khiếu nại:
Mọi khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc bán đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc xem xét giải quyết khi có đơn khiếu nại trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cuộc bán đấu giá kết thúc.
Điều 20. Phạm vi áp dụng:
Bản Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng đối với tất cả cán bộ, công nhân, viên chức của Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc và các Khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất./.
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN