19:02 +07 Thứ ba, 19/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ

VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Ngày 26 tháng 06 năm 2015, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 2589/TCT-CS hướng dẫn kê khai thuế và xuất hóa đơn đối với tài sản đấu giá thi hành án. Toàn văn như sau:

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

Quyết định số 153/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thông tư số 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Căn cứ Nghị định số 52/2009NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 4884/BTP-BTTP ngày 17/8/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, như sau:

Công văn của UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho UBND thành phố Bắc Ninh lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp

Công văn của UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho UBND thành phố Bắc Ninh lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp

Ngày 31 tháng 8 năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đồng ý cho Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh chọn công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc cung cấp dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại hai Dự án đô thị của thành phố. Toàn văn công văn của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất: Cơ chế hiệu quả để chống lừa đảo

Cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất: Cơ chế hiệu quả để chống lừa đảo

Chiều 7/6/2011, Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất đã có cuộc họp để hoàn thiện dự thảo nhằm tạo ra cơ chế hữu hiệu để người dân có thể tiếp cận thông tin về thế chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Sáu vấn đề cảnh báo sai phạm về bán đấu giá tài sản và các giải pháp phòng ngừa

Sáu vấn đề cảnh báo sai phạm về bán đấu giá tài sản và các giải pháp phòng ngừa

Công tác bán đấu giá tài sản (BĐGTS) theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 được đánh giá là một hoạt động đang được xã hội hoá mạnh mẽ, từng bước đi vào cuộc sống với nhiều hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, các địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai do nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau. Trong công tác thanh tra chuyên ngành về bán đấu giá tài sản, Thanh tra Bộ đã phát hiện ra một số vấn đề sai phạm do cố ý và vô ý đã, đang và sẽ gây ra hậu quả pháp lý khó lường. Để phòng ngừa các sai phạm có thể xảy ra, tác giả xin nêu một số vấn đề đã xảy ra trong thực tế và các giải pháp phòng ngừa, khắc phục các sai phạm đó.

Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư này quy định về bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia là các loại vật tư; nguyên, nhiên vật liệu; máy móc; thiết bị; phương tiện dự trữ quốc gia được phép bán thanh lý hoặc xuất luân phiên đổi hàng.

Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất của công ty

Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất của công ty

Căn cứ Luật đất đai, Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan, công ty xây dựng Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất áp dụng cho Dự án đất Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh.

Quy chế bán đấu giá của công ty

Quy chế bán đấu giá của công ty

Căn cứ Bộ luật dân sự; căn cứ Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP về việc bán đấu giá tài sản, Công ty xây dựng Quy chế bán đấu giá áp dụng chung cho việc mua, bán tài sản đấu giá tại Công ty.

Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phí đấu giá

Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về phí đấu giá

Căn cứ thông tư số 96/2006/TT-BTC của bộ tài chính về phí đấu giá, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra Nghị quyết giao cho UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định mức thu phí đấu giá áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Công văn v/v phối hợp chỉ đạo triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Công văn v/v phối hợp chỉ đạo triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Nhằm triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, ngày 07/7/2010 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2039/BTP-BTTP gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư  số 23/2010/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 23/2010/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Ngày 04/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010) thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP. Để hướng dẫn các địa phương triển khai thống nhất quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 23/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

Nghị định Số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 Về bán đấu giá tài sản

Nghị định Số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 Về bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh ngày 02 tháng 4 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ ban hành Nghị định Số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 về bán đấu giá tài sản, thay thế Nghị định 05/2005/NĐ-CP

Thông tư số 96/2006/TT-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

Thông tư số 96/2006/TT-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, như sau:

Điểm mới trong bán đấu giá tài sản

Điểm mới trong bán đấu giá tài sản

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới về bán đấu giá tài sản, thay thế Nghị định 05/2005/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế cần tháo gỡ sau 4 năm triển khai. Nghị định này được đánh giá là có nhiều điểm mới, hoàn thiện hơn và đáp ứng được nhu cầu của hoạt động bán đấu giá tài sản.

 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN