05:53 +07 Thứ sáu, 04/12/2020

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ » Quyền sử dụng đất Dự án

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại DA xã Trí Quả huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 07/8/2015 đến ngày 11/9/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại DA thôn Thọ Vuông, xã Đông Thọ, Yên Phong, BN từ ngày 06/7/2015 đến ngày 11/8/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc được Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Yên Phong ủy quyền tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư thôn Thọ Vuông, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án TP Bắc Ninh từ ngày 29/6/2015 đến ngày 31/7/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản tại Thôn Quỳnh Đôi, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh từ ngày 10/4 đến 22/5/2015

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của ông Nguyễn Văn Năng và bà Nguyễn Thị Vân

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án xã Gia Đông, huyện Thuận Thành từ ngày 14/4 đến 19/5/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền là 18 lô đất thuộc Dự án khu dân cư xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.

Thông báo bán đấu giá QSD đất 83 lô thôn Bình An, xã Đông Thọ, Yên Phong từ ngày 22/01/2015 đến ngày 10/03/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Phong ủy quyền là 83 lô đất Khu dân cư thôn Bình An, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo bán đấu giá QSD đất 61 lô dự án xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành từ ngày 13/01/2015 đến ngày 14/02/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền 61 lô thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành.

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án TP Bắc Ninh từ ngày 09/01/2014 đến ngày 10/02/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án xã Gia Đông, huyện Thuận Thành từ ngày 17/11/2014 đến ngày 23/12/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án xã Gia Đông, huyện Thuận Thành từ ngày 17/11/2014 đến ngày 23/12/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền là 19 lô đất thuộc Dự án khu dân cư xã Gia Đông, huyện Thuận Thành

Thông báo bán đấu giá QSD đất xã Song Liễu, huyện Thuận Thành từ ngày 12/11/2014 đến ngày 16/12/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất xã Song Liễu, huyện Thuận Thành từ ngày 12/11/2014 đến ngày 16/12/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền là Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Song Liễu, huyện Thuận Thành

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 29/10/2014 đến 01/12/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 29/10/2014 đến 01/12/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TX Từ Sơn từ ngày 06/10/2014 đến ngày 11/11/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TX Từ Sơn từ ngày 06/10/2014 đến ngày 11/11/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Từ Sơn ủy quyền là 28 lô đất khu đất thu hồi của Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Ninh; tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn.

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại dự án xã Gia Đông, huyện Thuận Thành từ ngày 15/9/2014 đến ngày 21/10/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại dự án xã Gia Đông, huyện Thuận Thành từ ngày 15/9/2014 đến ngày 21/10/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền là 22 lô đất thuộc Dự án khu dân cư xã Gia Đông, huyện Thuận Thành

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TP Bắc Ninh từ ngày 25/8/2014 đến ngày 30/9/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TP Bắc Ninh từ ngày 25/8/2014 đến ngày 30/9/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án xã Gia Đông, Thuận Thành từ ngày từ ngày 16/7/2014 đến 20/8/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án xã Gia Đông, Thuận Thành từ ngày từ ngày 16/7/2014 đến 20/8/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền là Dự án khu dân cư xã Gia Đông, huyện Thuận Thành

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TP Bắc Ninh từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/8/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TP Bắc Ninh từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/8/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá QSD 13 lô đất tại  xã Đông Thọ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Thông báo bán đấu giá QSD 13 lô đất tại xã Đông Thọ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Phong ủy quyền là 13 lô đất Khu dân cư thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo bán đấu giá QSD 21 lô đất tại thị trấn Chờ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Thông báo bán đấu giá QSD 21 lô đất tại thị trấn Chờ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Phong ủy quyền là Dự án 21 lô đất ở, tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo bán đấu giá QSD 25 lô đất tại xã Song Liễu, huyện Thuận Thành từ ngày 16/6/2014 đến 18/7/2014

Thông báo bán đấu giá QSD 25 lô đất tại xã Song Liễu, huyện Thuận Thành từ ngày 16/6/2014 đến 18/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thuận Thành ủy quyền là Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Song Liễu, huyện Thuận Thành gồm 25 lô đất

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 21/5/2014 đến ngày 23/6/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 21/5/2014 đến ngày 23/6/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền


Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN