07:11 +07 Thứ năm, 16/07/2020

Trang nhất » Tin Tức » MẪU VĂN BẢN ĐẤU GIÁ » Quy chế đấu giá

Quy chế đấu giá QSD đất tại Dự án khu nhà ở xã Song Hồ, Thuận Thành

Quy chế đấu giá QSD đất tại Dự án khu nhà ở xã Song Hồ, Thuận Thành

Căn cứ Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06.12.2010 của Bộ Tư pháp qui định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23.7.2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Quyết định số 153/2011/QĐ-UBND ngày 14.12.2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ vào Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc qui định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất số 68/2012/HĐBĐG-TT ngày 26 tháng 9 năm 2012 giữa Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Thành và Công ty Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc; Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc xây dựng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Song Hồ, huyện Thuận Thành với các điều, khoản cụ thể như sau:

Quy chế bán đấu giá của công ty

Quy chế bán đấu giá của công ty

Căn cứ Bộ luật dân sự; căn cứ Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP về việc bán đấu giá tài sản, Công ty xây dựng Quy chế bán đấu giá áp dụng chung cho việc mua, bán tài sản đấu giá tại Công ty.

 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN