01:46 +07 Thứ hai, 25/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ » Tài sản thanh lý

Thông báo bán đấu giá 16 xe nâng người tự hành Genie từ ngày 06/8/2015 đến ngày 17/8/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá 16 xe nâng người tự hành Genie đã qua sử dụng do Công ty TNHH MTV QLTS của các tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền

Thông báo bán đấu giá 16 xe nâng người tự hành Genie từ ngày 07/7/2015 đến ngày 22/7/2015

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá 16 xe nâng người tự hành Genie đã qua sử dụng do Công ty TNHH MTV QLTS của các tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền

Thông báo bán đấu giá xe ô tô tải nhỏ từ ngày 10/01/2014 đến ngày 22/01/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá xe ô tô con Mercedes E240 từ ngày 16/10/2013 đến ngày 28/10/2013

Thông báo bán đấu giá xe ô tô con Mercedes E240 từ ngày 16/10/2013 đến ngày 28/10/2013

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Bắc Ninh

Thông báo bán đấu giá VTTB thanh lý do Công ty điện lực Hưng Yên ủy quyền từ ngày 20/5/2013 đến 28/5/2013

Thông báo bán đấu giá VTTB thanh lý do Công ty điện lực Hưng Yên ủy quyền từ ngày 20/5/2013 đến 28/5/2013

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Công ty điện lực Hưng Yên ủy quyền

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc từ 11/01 đến 22/01/2013

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc từ 11/01 đến 22/01/2013

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản là lương thực dự trữ do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc trực tiếp quản lý gồm:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Từ 05/11 đến 15/11

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Từ 05/11 đến 15/11

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do Công ty Điện lực Bắc Kạn ủy quyền là Vật tư thu hồi thanh lý (Danh mục chi tiết kèm theo Hợp đồng).

Thông báo bán đấu giá Vật tư thiết bị thanh lý từ ngày 01/8/2012 đến 11/8/2012

Thông báo bán đấu giá Vật tư thiết bị thanh lý từ ngày 01/8/2012 đến 11/8/2012

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do Công ty điện lực Thanh Hóa ủy quyền là Tài sản thanh lý thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty điện lực Thanh Hóa ( Danh mục chi tiết xem tại Công ty CP đấu giá Kinh Bắc)

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 25/6/2012 đến 09/7/2012

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 25/6/2012 đến 09/7/2012

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do Công ty điện lực Thái Nguyên ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 08/5/2012 đến 23/5/2012

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 08/5/2012 đến 23/5/2012

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản là: Vật tư sau sửa chữa của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống

Thông báo bán đấu giá VTTB thanh lý từ ngày 19/3 đến 30/3/2012

Thông báo bán đấu giá VTTB thanh lý từ ngày 19/3 đến 30/3/2012

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý là Lô tài sản VTTB tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất thuộc quyền xử lý của Công ty Điện lực Yên Bái.

Thông báo bán đấu giá lương thực dự trữ từ ngày 08/02/2012 đến ngày 15/02/2012

Thông báo bán đấu giá lương thực dự trữ từ ngày 08/02/2012 đến ngày 15/02/2012

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản là lương thực dự trữ do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc trực tiếp quản lý gồm: 3.645.000 tấn gạo và 1.151.000 tấn thóc nhập kho năm 2010 (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Thông báo bán đấu giá lương thực dự trữ từ ngày 02/02/2012 đến ngày 10/02/2012

Thông báo bán đấu giá lương thực dự trữ từ ngày 02/02/2012 đến ngày 10/02/2012

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản là lương thực dự trữ do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc trực tiếp quản lý gồm: 3.645.000 tấn gạo và 1.151.000 tấn thóc nhập kho năm 2010 (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Thông báo bán đấu giá vật tư thiết bị thanh lý từ ngày 27/12/2011 đến 07/01/2012

Thông báo bán đấu giá vật tư thiết bị thanh lý từ ngày 27/12/2011 đến 07/01/2012

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Công ty Điện lực Thanh Hóa ủy quyền

Thông báo bán đấu giá TSCĐ và VTTB thanh lý từ ngày 13/12/2011 đến 24/12/2011

Thông báo bán đấu giá TSCĐ và VTTB thanh lý từ ngày 13/12/2011 đến 24/12/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản là Vật tư thiết bị thanh lý thuộc quyền sở hữu của Công ty Điện lực Lai Châu (có danh mục kèm theo).

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 16/12/2011 đến ngày 27/12/2011

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 16/12/2011 đến ngày 27/12/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản là Vật tư thiết bị thanh lý thuộc quyền sở hữu của Công ty Điện lực Quảng Ninh ( danh mục chi tiết xem tại Công ty CP ĐG Kinh Bắc)

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 14/12/1011 đến hết ngày 24/12/2011

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý từ ngày 14/12/1011 đến hết ngày 24/12/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý do Công ty Điện lực Thái Nguyên ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản từ ngày 11 đến ngày 20/10/2011

Thông báo bán đấu giá tài sản từ ngày 11 đến ngày 20/10/2011

Tài sản đấu giá là vật tư, thiết bị thanh lý do điện lực Hải Phòng uỷ quyền (có hồ sơ pháp lý kèm theo).

Thông báo đấu giá hàng dự trữ Quốc gia do Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc ủy quyền

Thông báo đấu giá hàng dự trữ Quốc gia do Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc ủy quyền

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản là lương thực dự trữ do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc trực tiếp quản lý gồm: 3.629.228 tấn gạo tẻ Miền Nam loại 15% tấm nhập khô năm 2010 (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Thông báo bán đấu giá tàu thủy nội địa từ ngày 10/8 đến 25/8/2011

Thông báo bán đấu giá tàu thủy nội địa từ ngày 10/8 đến 25/8/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN