09:07 ICT Thứ hai, 21/04/2014

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 15/4 đến 29/5/2014 tại Đa Hôi, Châu Khê, Thị xã Từ Sơn.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 15/4 đến 29/5/2014 tại Đa Hôi, Châu Khê, Thị xã Từ Sơn.

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn ủy quyền. Tài sản bán đấu giá là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 15/4 đến 29/5/2014 tại thôn Mai Động xã Hương Mạc, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 15/4 đến 29/5/2014 tại thôn Mai Động xã Hương Mạc, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn ủy quyền

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 03/4 đến 16/5/2014 tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 03/4 đến 16/5/2014 tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn ủy quyền. Tài sản bán đấu giá là:

Thông báo bán đấu giá QSD 25 lô đất tại xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh từ ngày 08/4/2014 đến 13/5/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thuận Thành ủy quyền

Thông báo bán đấu giá QSD đất Dự án tại TP Bắc Ninh từ ngày 04/4/2014 đến ngày 20/5/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại phố nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh từ 20/3 đến 05/5/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại phố nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh từ 20/3 đến 05/5/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ủy quyền là:

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản trên đất tại khu Đọ Xá, TP Bắc Ninh từ ngày 18/3/2014 đến ngày 28/4/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ủy quyền

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 26/02 đến 10/4/2014 tại khu 5, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 26/02 đến 10/4/2014 tại khu 5, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ủy quyền là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 26/02 đến 10/4/2014 tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 26/02 đến 10/4/2014 tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn ủy quyền. Tài sản bán đấu giá là:

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại xã Trí Quả, huyện Thuận Thành từ ngày 25/02/2014 đến ngày 28/03/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thuận Thành ủy quyền là Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Trí Quả, huyện Thuận Thành

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ở thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Từ 25/2 đến 08/4/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ở thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Từ 25/2 đến 08/4/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành ủy quyền là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 17/02 đến 28/3/2014 Tại số 01 đường TS 3, khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 17/02 đến 28/3/2014 Tại số 01 đường TS 3, khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du kê biên tài sản của Công ty cổ phần bia Á Châu ở số 01 đường TS 3, khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh gồm:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh từ 20/2 đến 04/4/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh từ 20/2 đến 04/4/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du kê biên :

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 10/02/2014 đến 14/03/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 10/02/2014 đến 14/03/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tại khu 3, P Thị Cầu TP Bắc Ninh Từ 14/01 Đến 26/02/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh, Bắc Ninh kê biên gồm:

Thông báo bán đấu giá xe ô tô tải nhỏ từ ngày 10/01/2014 đến ngày 22/01/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Bắc Ninh ủy quyền

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh từ 10/12/2013 đến 24/01/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh từ 10/12/2013 đến 24/01/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du kê biên gồm :

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh từ 10/12/2013 đến 24/01/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh từ 10/12/2013 đến 24/01/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du kê biên tài sản của Công ty cổ phần bia Á Châu ở số 01 đường TS 3, khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh gồm:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Từ 02/12/2013 Đến 17/01/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Từ 02/12/2013 Đến 17/01/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn ủy quyền. Tài sản bán đấu giá là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Từ 02/12/2013 Đến 17/01/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Từ 02/12/2013 Đến 17/01/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn ủy quyền. Tài sản bán đấu giá là:


Các tin khác

1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau
 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 000273044  Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chi nhánh Bắc Ninh. Tài khoản 2:...

Liên kết

Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN
Bộ Tư pháp Việt Nam
Trường quốc tế Đông Dương.