12:26 ICT Thứ bảy, 23/02/2019

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 26/4/2011 đến ngày 09/6/2011

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 26/4/2011 đến ngày 09/6/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của ông Nguyễn Văn Thảo và bà Đặng Thị Ký do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong uỷ quyền. Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại tờ bản đồ số 05 thửa 194, diện tích 296m2, tại Quan Độ - Văn Môn – Yên Phong – Bắc Ninh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000, chủ hộ Nguyễn Văn Thảo, phía Đông giáp ngõ đi đường làng: 12,4m; Phía Tây giáp ngõ đi: 11,9m; Phía Nam giáp trụ sở thôn: 23,3m; Phía Bắc giáp nhà ông Thi, bà Phúc: 24,1m. Tài sản gắn liền trên đất: 01 nhà cấp 4 năm gian lợp ngói 11,10m x 5,85m;01 mái lán tôn 1 mái: 11,10m x 1,6m;Nhà cấp 4 có 4 gian lợp ngói: 9,2m x 3,4m;Công trình phụ 02 gian lợp ngói: 4,3m x 2,5m; Mái lán lợp proximăng, gỗ, sắt một mái: 4,9m x 4,9m;Tường 10 bổ trụ: 8,1m x 2,15m; 8,7mx 2,0m; 1,2m x 2,15m;01 cây hồngxiêm khoảng 10 năm tuổi;01 giếng nước khoan; 01 cổng gỗhai cánh.

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 26/4/2011 đến ngày 09/6/2011

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 26/4/2011 đến ngày 09/6/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên ông Nghiêm Văn Bệ và bà Đặng Thị Hà do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong uỷ quyền. Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất, diện tích 165m2 được cấp theo QĐ 1403/QĐCT ngày 29/9/2004 số giấy AA 234674 vào sổ số 00166 , chủ sử dụng Nghiêm Ngọc Bệ (Nghiêm Văn Bệ) tại Quan Độ - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh. Có tứ cận: Phía Đông giáp nhà ông Nguyễn Văn Luận: 24,1m; Phía Tây giáp nhà Đặng Đình Việt: 24,1m; Phía Nam giáp đường làng: 7m; Phía Bắc giáp rãnh: 6,7m. Tài sản trên đất: Lán mái tôn tường gạch 10 bổ trụ dài 20,6m x 6,9m; Công trình phụ đổ trần: 3,73m x 6,79m; 01 cửa sắt 08 cánh bịt tôn rộng: cao 3,78m x 6,7m

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 26/4/2011 đến ngày 09/6/2011

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 26/4/2011 đến ngày 09/6/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của ông Nghiêm Văn Bệ và bà Đặng Thị Hà do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong ủy quyền.Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất diện tích 96,4m2 được cấp theo QĐ số 1402/QĐCT ngày 29/9/2004 số giấy AA 234675 vào sổ số 00165 Chủ sử dụng Nghiêm Ngọc Bệ (Nghiêm Văn Bệ) tại Quan Độ - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh. Có tứ cận như sau: Phía Đông giáp nhà ông Đặng Đình Đức: 24,1m; Phía Tây giáp nhà ông Đặng Đình Liên: 24,1m; Phía Nam giáp đường làng: 4m; Phía Bắc giáp rãnh: 4m. Tài sản trên đất: 01 nhà 3 tầng : 18,3m x 4m = 73,2m2/sàn (Tầng 1 và tầng 2 có diện tích sàn bằng nhau); Tầng 3 dài 12,45m x 4m; Hiên rộng: 1,15m x 3m; Mái tôn khung sắt: 6,65m x 4m; Tường phía Đông, Tây xây cao: 1m; Bể nước: 2,75m x 1,55m x 1,2m; 01 cổng sắt 4 cánh: 2,55m x 2,15m; Trụ cổng: 0,46m x 0,46m x 2,35m.

Thông báo bán đấu giá  tài sản tịch thu sung quỹ do Sở tài chính uỷ quyền từ ngày 27/4 đến 27/5/2011

Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ do Sở tài chính uỷ quyền từ ngày 27/4 đến 27/5/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Sở Tài Chính tỉnh Bắc Ninh uỷ quyền

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày  31/03 đến 14/05/2011

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 31/03 đến 14/05/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày  29/3 đến 12/5/2011

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 29/3 đến 12/5/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Du uỷ quyền

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 22/03 đến ngày 06/05/2011

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 22/03 đến ngày 06/05/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong uỷ quyền

Thông báo bán đấu giá vật tư thiết bị thu hồi từ ngày 18/03 đến 26/03/2011

Thông báo bán đấu giá vật tư thiết bị thu hồi từ ngày 18/03 đến 26/03/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Công ty Điện lực Thái Nguyên ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tàu thủy nội địa từ ngày 11/03 đến 29/03/2011

Thông báo bán đấu giá tàu thủy nội địa từ ngày 11/03 đến 29/03/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở theo dự án tại TP Bắc Ninh

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở theo dự án tại TP Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Đấu giá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khu nhà ở thôn Dương Ổ, xã Phong Khê thành phố Bắc Ninh do UBND thành phố Bắc Ninh ủy quyền.

Thông báo bán đấu giá bộ bàn ghế Quốc đào từ ngày 24/2/2011 đến ngày 08/03/2011

Thông báo bán đấu giá bộ bàn ghế Quốc đào từ ngày 24/2/2011 đến ngày 08/03/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh uỷ quyền

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 23/2 đến ngày 02/04/2011

Thông báo bán đấu giá một phần QSD đất và tài sản gắn liền trên đất từ ngày 23/2 đến ngày 02/04/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Du uỷ quyền

Thông báo bán đấu giá Lô vật tư thiết bị ứ đọng từ ngày 19/02 đến 26/02/2011

Thông báo bán đấu giá Lô vật tư thiết bị ứ đọng từ ngày 19/02 đến 26/02/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh từ ngày  27/01 đến 12/02/2011

Thông báo bán đấu giá tàu thủy nội địa từ ngày 27/01 đến 12/02/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh từ ngày 25/1 đến 12/3/2011

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất từ ngày 25/01 đến 12/3/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh uỷ quyền

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất từ ngày 19/01 đến 04/3/2011

Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất từ ngày 19/01 đến 04/3/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh từ ngày

Thông báo bán đấu giá bàn nghế gỗ mun từ ngày 18 đến ngày 28/01/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh uỷ quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản từ ngày 08/01 đến 24/01/2011

Thông báo bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án Bắc Ninh ủy quyền từ ngày 08/01 đến 24/01/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý  tại Công ty Điện lực Nghệ An

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý do Công ty Điện lực Nghệ An ủy quyền từ ngày 04/01/2011 đến 14/01/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản do Công ty Điện lực Nghệ An ủy quyền

Thông báo bán đấu giá tài sản tại thành phố Bắc Ninh từ ngày 20/12/2010 đến 04/01/2011

Thông báo bán đấu giá tài sản tại thành phố Bắc Ninh từ ngày 20/12/2010 đến 04/01/2011

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 16 17 18 19  Trang sau
 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN