12:56 ICT Thứ bảy, 23/02/2019

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Ngô Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Ngô Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh kê biên là:

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án xã Gia Đông, Thuận Thành từ ngày từ ngày 16/7/2014 đến 20/8/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án xã Gia Đông, Thuận Thành từ ngày từ ngày 16/7/2014 đến 20/8/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Thuận Thành ủy quyền là Dự án khu dân cư xã Gia Đông, huyện Thuận Thành

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản kê biên do Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh ủy quyền là:

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TP Bắc Ninh từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/8/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất dự án tại TP Bắc Ninh từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/8/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  tại tai khu phố Lê Hồng Phong, Phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Tỉnh bắc Ninh 25/6 đến 08/8/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại tai khu phố Lê Hồng Phong, Phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Tỉnh bắc Ninh 25/6 đến 08/8/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn ủy quyền, tài sản bán đấu giá là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại Thôn Dương Ổ, phường Phong Kê, thành phố Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại Thôn Dương Ổ, phường Phong Kê, thành phố Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ủy quyền là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại số 270 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh từ 17/6 đến 01/8/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại số 270 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh từ 17/6 đến 01/8/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ủy quyền là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Dương Ổ, phường Phong Khê từ 11/6 đến 24/7/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại thôn Dương Ổ, phường Phong Khê từ 11/6 đến 24/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh kê biên là:

Thông báo bán đấu giá QSD 13 lô đất tại  xã Đông Thọ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Thông báo bán đấu giá QSD 13 lô đất tại xã Đông Thọ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Phong ủy quyền là 13 lô đất Khu dân cư thôn Thọ Khê, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo bán đấu giá QSD 21 lô đất tại thị trấn Chờ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Thông báo bán đấu giá QSD 21 lô đất tại thị trấn Chờ, h. Yên Phong từ ngày 16/6/2014 đến 17/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Phong ủy quyền là Dự án 21 lô đất ở, tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Thông báo bán đấu giá QSD 25 lô đất tại xã Song Liễu, huyện Thuận Thành từ ngày 16/6/2014 đến 18/7/2014

Thông báo bán đấu giá QSD 25 lô đất tại xã Song Liễu, huyện Thuận Thành từ ngày 16/6/2014 đến 18/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thuận Thành ủy quyền là Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Song Liễu, huyện Thuận Thành gồm 25 lô đất

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  tại tổ 19, khu 3, phường Thị Cầu TP Bắc Ninh từ 04/6 đến 11/7/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại tổ 19, khu 3, phường Thị Cầu TP Bắc Ninh từ 04/6 đến 11/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh, Bắc Ninh kê biên gồm:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 26/5 đến 24/5/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN từ 26/5 đến 24/5/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành ủy quyền là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  tại khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh từ 30/5 đến 11/7/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh từ 30/5 đến 11/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh kê biên là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ở số nhà 17 làn 02 đường Nguyễn Cao, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh từ 26/5 đến 11/7/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ở số nhà 17 làn 02 đường Nguyễn Cao, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh từ 26/5 đến 11/7/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh kê biên là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN thuộc số 05, ngõ giữa, phố nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh từ 15/5 đến 30/6/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ủy quyền là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu 5, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh từ 15/5 đến 30/6/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại khu 5, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh từ 15/5 đến 30/6/2014

Công ty Cổ Phần Đấu Giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ủy quyền là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ở khu 4, phường Đáp Cầu, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 15/5 Đến 27/6/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ở khu 4, phường Đáp Cầu, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 15/5 Đến 27/6/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh kê biên là:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ở thôn Ngô Khê, xã Phong Khê, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Từ 20/5 Đến 26/6/2014

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Ở thôn Ngô Khê, xã Phong Khê, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Từ 20/5 Đến 26/6/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh kê biên là

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 21/5/2014 đến ngày 23/6/2014

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại TP Bắc Ninh từ ngày 21/5/2014 đến ngày 23/6/2014

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh ủy quyền


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 17 18 19  Trang sau
 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN