10:55 +07 Thứ tư, 02/12/2020

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC, SỰ KIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Thứ hai - 09/05/2016 14:29
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành chỉ thị về công tác thanh tr kiểm tra doanh nghiệp. toàn văn như sau:
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

 
 
 

Số: 03/CT-UBND
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Bắc Ninh, ngày 29  tháng 04 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
Về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
 
Trong thời gian qua công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực, góp phần đưa các hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh đi vào trật tự, kỷ cương. Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vẫn còn bất cập. Sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, về thời điểm, thời gian và đối tượng thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng lợi dụng, lạm dụng quyền thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, trục lợi, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nghiệp.
Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc cho các lực lượng có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành, địa phương mình về quan điểm, mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả.
- Tránh sự lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.
- Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành, địa phương mình. Chánh Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải làm tốt chức năng đầu mối, tổng hợp chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thuộc quyền quản lý của Sở, ngành và của huyện, thị xã, thành phố; loại bỏ sự trùng lặp về nội dung, thời điểm, đối tượng thanh tra, kiểm tra ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch.
- Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đột xuất chỉ tiến hành khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi cơ quan Nhà nước cấp trên có thẩm quyền yêu cầu và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những doanh nghiệp cần có sự thanh tra, kiểm tra về nhiều lĩnh vực thì thành lập đoàn liên ngành để giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra (trừ trường hợp đột xuất hoặc do doanh nghiệp đề nghị).
- Các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trước khi thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cần thống nhất, phối hợp với Thanh tra tỉnh, tránh trùng lặp, chồng chéo.
2. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động của mình. Việc kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc tiếp cận các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của doanh nghiệp chỉ thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của thủ trưởng cơ quan Công an có thẩm quyền.
3. Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
4. Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì việc rà soát, thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong toàn tỉnh; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; tổng hợp, đánh giá tình hình, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra.
5. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn: Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo việc phối hợp các hoạt động thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội; phối hợp với các Sở ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tránh tình trạng trùng lặp, chồng chéo ngay từ khi xây dựng chương trình, kế hoạch.
Giám đốc các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt chỉ thị này./.
 
Nơi nhận:
 
- TT. Tỉnh ủy (b/c);                                               
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục thuế, Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;                                                               
- Lưu VT, NC, CVP.
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Tử Quỳnh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN