Sơ đồ thửa khu đô thị Nam Sơn Vân Dương do công ty tổ chức bán đấu giá

Sơ đồ thửa khu đô thị Nam Sơn Vân Dương do công ty tổ chức bán đấu giá
Giới thiệu sơ đồ thửa khu nhà ở Nam Sơn-Vân Dương chuẩn bị bán đấu giá Đợt 1

 

CÁC Ô MÀU VÀNG SẼ BÁN ĐẤU GIÁ ĐỢT 1:

 

 

 

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ: